• Byggmann
Oppføring av tilbygg på Årvoll. Huseierne ønsket støtte stue og ett ekstra rom i u.etg.