Ansvarsrett

Sentral godkjenning

 Sentral godkjenning av foretak er et hjelpemiddel og et tilbud til de fleste foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) § 93 b, jf. §§ 97 og 98 og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) § 16.

Spesielt for sentral godkjenning er at foretaket får vurdert sine kvalifikasjoner på forhånd i henhold til om de oppfyller kvalifikasjonskravene i GOF. Referanser ifra tidligere utført arbeid legges til grunn ved vurderingen av ansvarsrett. Det tildeles tiltaksklasser 1, 2, 3 til de ulike ansvarsområdene. Alt ifra utførelse, ansvarlig for søknad, prosjektering, og kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Ved hjelp av en slik "pre-kvalifisering" spares både foretaket og kommunen for mye tid, når det skal søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret byggetiltak. Ved å fremlegge beviset for sin sentrale godkjenning, slipper foretaket blant annet å dokumentere at de oppfyller kravene i GOF ved hver konkrete byggesøknad. Samtidig slipper kommunen å vurdere dette hver gang. Allikevel må kommunen i hvert tilfelle, foreta en vurdering av om det er samsvar mellom sentral godkjenning og tiltaket som det søkes for.

Alle foretak som søker sentral godkjenning, må opplyse om foretakets organisering og styringssystem samt dokumentere faglig leders kompetanse.

Fjellhamar Bygg AS er godkjent for ansvarsrett, under følgende områder:

  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner med sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner med sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1