Fjellhamar Bygg AS
Fjellhamar Bygg AS er stiftet i 2012. Har i dag to aksjonærer begge med Mesterutdanning.

Tips en venn

Sentralgodkjenning
Sentral godkjenning av foretak er et hjelpemiddel og et tilbud til de fleste foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) § 93 b, jf. §§ 97 og 98 og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) § 16.
Litt om mesterbrev
Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve.

Skriv til oss